Mga Karaniwang Tanong sa Job Interview

Reading Time - 11 minutes

Sa paghahanap ng trabaho, ang mga job interview ay isang mahalagang bahagi ng proseso. Ito ang pagkakataon mo upang magpakita ng iyong kakayahan, karanasan, at kahusayan sa harap ng mga potensyal na employer. Upang matiyak na handa ka sa iyong susunod na job interview, mahalaga na alamin mo ang mga karaniwang tanong na madalas na itatanong at ang mga pinakamahusay na mga sagot para sa mga ito. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga ito sa detalye upang matulungan kang maghanda at magtagumpay sa iyong job interview.

Ang Mga Karaniwang Tanong sa Job Interview

1. Ano ang nag-uudyok sa iyo na mag-aplay sa aming kumpanya?

Ang tanong ito ay naglalayong malaman ang iyong interes at pagka-eksperto sa kanilang kumpanya. Upang magkaroon ng isang mahusay na sagot, mahalaga na magkaroon ka ng kaalaman tungkol sa kumpanya at ang kanilang mga produkto o serbisyo. Maaari kang magbanggit ng mga tagumpay o proyekto ng kumpanya na ikaw ay humanga, at kung paano ito nag-uudyok sa iyo na maging bahagi ng kanilang organisasyon.

Halimbawa ng sagot: “Nakita ko po ang inyong kumpanya bilang isang lider sa industriya, at ako’y labis na humahanga sa inyong mga produkto at serbisyo. Bilang isang propesyonal sa aking larangan, nais kong maging bahagi ng isang organisasyon na nagsusulong ng kahusayan at pag-unlad. Naniniwala ako na ang aking mga kasanayan at karanasan ay magiging isang mahalagang ambag sa inyong kumpanya.”

2. Ipagpaumanhin, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ka nag-apply para sa posisyong ito?

Sa pamamagitan ng tanong na ito, nais ng employer malaman kung ano ang nag-uudyok sa iyo upang mag-aplay para sa partikular na posisyon na inaalok nila. Upang magkaroon ng isang mabuting sagot, dapat mong maipakita ang iyong kasanayan, karanasan, at interes sa larangang iyon. Maaari kang banggitin ang iyong mga pagsisikap na pag-unlad at kung paano ang posisyong ito ay magiging isang hakbang patungo sa iyong mga layunin sa karera.

Halimbawa ng sagot: “Napansin ko po na ang posisyong ito ay perpekto para sa aking mga kasanayan at karanasan. Bilang isang mahusay na komunikador at lider, naniniwala ako na ang aking kakayahan ay magiging isang mahalagang asset sa inyong kumpanya. Nais kong magamit ang aking mga kakayahan upang magbigay ng malaking kontribusyon sa inyong organisasyon at palawakin ang aking mga karanasan sa larangan na ito.”

3. Maaring magbigay ka ng isang halimbawa ng isang pagsubok na iyong hinarap sa trabaho at kung paano mo ito nilutas?

Sa tanong na ito, hinahanap ng employer ang iyong kakayahan sa pagharap at paglutas ng mga problema o hamon sa trabaho. Mahalaga na magbigay ka ng isang konkretong halimbawa na nagpapakita ng iyong kasanayan sa pag-handle ng mga pagsubok at kung paano mo ito naresolba nang maayos. Pagsama-samahin ang mga hakbang na ginawa mo at ang positibong resulta na nakuha mo.

Halimbawa ng sagot: “Noong ako’y nasa aking nakaraang trabaho, kami ay naabutan ng isang malaking hamon sa pagpapalawak ng aming customer base. Ang pangunahing problema ay ang kawalan ng brand awareness sa aming target market. Bilang bahagi ng koponan ng marketing, pinasimulan ko ang isang malawakang kampanya ng digital marketing na naglalayong mapalawak ang aming reach at pataasin ang aming brand visibility. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kampanya sa social media at pag-optimize ng aming website, nakita namin ang isang malaking pagtaas sa aming customer engagement at pagkilala sa merkado. Ang resulta nito ay ang pagdami ng mga bagong kliyente at ang paglago ng aming negosyo.”

4. Paano mo inilalarawan ang iyong sarili bilang isang taong propesyonal?

Sa tanong na ito, maaari mong ibahagi ang iyong mga katangian, kasanayan, at karanasan na nagpapakita ng iyong propesyonalismo. Mahalaga na maging totoo at maipakita ang iyong kakayahan sa pag-oorganisa, pagiging responsable, pagiging mahusay sa komunikasyon, at pagiging matapat sa iyong mga gawain.

Halimbawa ng sagot: “Bilang isang taong propesyonal, inilalarawan ko ang aking sarili bilang isang mahusay na tagapagpaganap. Ako ay maingat sa mga detalye, organisado sa aking mga gawain, at palaging handang harapin ang mga hamon sa trabaho. Malakas ang aking kakayahan sa komunikasyon, kahusayan sa pamamahala ng oras, at mahusay sa pagtatayo ng magandang relasyon sa mga kasamahan at kliyente. Tapat ako sa aking mga responsibilidad at hindi nagpapabaya sa mga proyekto na ipinagkatiwala sa akin.”

5. Paano mo hina-handle ang mga sitwasyon ng trabaho na may magkakaiba o di-pagkakasunduan?

Ang tanong na ito ay naglalayong malaman kung gaano ka handa at kahusay sa pagharap sa mga sitwasyon ng di-pagkakasunduan o magkakaibang opinyon sa trabaho. Maaaring mong banggitin ang iyong kakayahan sa pakikinig, pagtanggap ng iba’t ibang pananaw, at pagtatrabaho sa pamamagitan ng kolaborasyon upang makamit ang pinakamahusay na solusyon sa problema.

Halimbawa ng sagot: “Sa mga sitwasyon ng di-pagkakasunduan, ako ay palaging bukas sa mga iba’t ibang pananaw at handang makinig sa lahat ng mga panig. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon at pagtanggap ng mga magkakaibang opinyon, maaring makahanap tayo ng pinakamahusay na solusyon. Ako ay kahandaang magtrabaho sa pamamagitan ng kolaborasyon at magbigay ng respetosa mga kapwa ko empleyado upang maiwasan ang anumang tensyon at makamit ang pinakamahusay na resulta para sa kumpanya.”

6. Paano mo pinaplano ang iyong mga gawain at pag-organisa sa araw-araw na trabaho?

Sa tanong na ito, mahalaga na maipakita mo ang iyong kasanayan sa pagpaplano at pag-organisa ng mga gawain sa iyong araw-araw na trabaho. Maaari mong banggitin ang iyong sistema sa paggamit ng to-do list, pagtatakda ng mga priority tasks, at paggamit ng mga produktibidad na tool upang mapanatili ang maayos na daloy ng trabaho.

Halimbawa ng sagot: “Sa araw-araw na trabaho, ako ay gumagamit ng isang to-do list upang ma-organisa ang aking mga gawain. Nagtatakda ako ng mga priority tasks at sinusunod ang isang sistematikong pagkakasunod-sunod. Gumagamit rin ako ng mga produktibidad na tool tulad ng time management apps upang ma-optimize ang aking oras at mapanatiling focus sa mga importanteng gawain. Mahalaga sa akin ang pagiging maayos at maorganisa upang masiguro ang tagumpay at pagiging epektibo sa aking trabaho.”

7. Ipagpaumanhin, maaari mong ibahagi ang isang tagumpay na iyong nakamit sa nakaraang trabaho?

Ang tanong na ito ay naglalayong malaman ang iyong mga nakamit na tagumpay at kung paano mo ito naabot. Maaaring mo banggitin ang mga achievement na iyong naipanalo, pagkakamit ng mga target, o paglutas sa mga malalaking proyekto. Dapat mo ring maipakita ang mga hakbang na iyong ginawa upang maabot ang tagumpay na iyon.

Halimbawa ng sagot: “Sa aking nakaraang trabaho, isa sa aking mga tagumpay ay ang paglunsad ng isang bagong produkto na nagresulta sa isang malaking pagtaas ng kita para sa kumpanya. Bilang bahagi ng koponan ng produktong marketing, nagsagawa kami ng malawakang pananaliksik at pagsusuri upang matiyak ang pagiging epektibo ng aming produkto sa merkado. Naglunsad kami ng isang malawakang kampanya ng digital marketing at nagkaroon kami ng malakas na pagtanggap mula sa aming target audience. Ang resulta nito ay ang pagtaas ng aming kita ng 30% sa loob ng isang quarter.”

8. Ano ang iyong mga kahinaan bilang isang manggagawa?

Ang tanong na ito ay naglalayong malaman ang iyong kakayahan na humarap sa mga pagsubok o pagkakamali. Sa pagbibigay ng sagot, mahalaga na maging totoo at ipakita ang iyong kakayahan na humarap at bumangon mula sa mga kahinaan. Dapat kang magbigay ng halimbawa ng isang pagkakataon na ikaw ay naging kakulangan at kung paano mo ito na-address at naging isang oportunidad para sa iyong pag-unlad.

Halimbawa ng sagot: “Isa sa aking mga kahinaan bilang manggagawa ay ang aking kakulangan sa public speaking. Sa una, nahirapan ako na humarap sa malalaking grupo ng tao at magbigay ng presentasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagdesisyon ako na harapin ang aking takot at maglaan ng oras para sa pagsasanay at pag-aaral. Sumali ako sa mga public speaking workshops at aktibong humarap sa mga pagkakataon na magbigay ng presentasyon. Sa pagtitiyaga at determinasyon, natutunan ko na malagpasan ang aking kahinaan at mas lumakas ang aking kakayahan sa public speaking.”

9. Paano mo hina-handle ang mga sitwasyon ng stress sa trabaho?

Sa tanong na ito, mahalaga na maipakita mo ang iyong kakayahan sa pag-handle ng stress sa trabaho. Maaaring mong banggitin ang mga pamamaraan na iyong ginagamit tulad ng time management, pagpaplano ng break o relaxation activities, paggamit ng stress-relief techniques tulad ng pag-eehersisyo o pag-meditate, at paghahanap ng suporta mula sa mga kasamahan sa trabaho.

Halimbawa ng sagot: “Kapag ako’y nasa mga sitwasyon ng stress sa trabaho, nagtatag ako ng maayos na sistema ng time management upang matiyak na naaayos ko ang mga gawain at hindi nahahaluan ng stress. Nauunawaan ko rin ang kahalagahan ng pagpapahinga at pag-relax, kaya’t naglalaan ako ng mga break sa pagitan ng mga trabaho upang makapagpahinga at mag-refresh ang aking isip. Nag-eexercise ako regular upang maibsan ang stress at nag-aapply ng mga relaxation techniques tulad ng pag-meditate para maging kalmado ang aking kaisipan. Higit sa lahat, humihingi rin ako ng tulong at suporta mula sa aking mga kasamahan sa trabaho kapag kinakailangan.”

10. Ipagpaumanhin, maaari mong ibahagi ang isang pagkakamali na iyong nagawa sa nakaraang trabaho at kung paano mo ito nalutas?

Ang tanong na ito ay naglalayong malaman kung gaano ka handa at matatag sa pagharap sa mga pagkakamali. Mahalaga na maipakita mo ang iyong kakayahan sa pag-aaral at pagbabago matapos ang isang pagkakamali. Banggitin kung paano mo pinag-aralan mula sa iyong mga pagkakamali at kung paano mo ito nagamit bilang isang oportunidad para sa iyong pag-unlad at pagpapabuti.

Halimbawa ng sagot: “Sa aking nakaraang trabaho, nagkamali ako sa pagkalkula ng mga numero sa isang malaking proyekto. Naging dahilan ito ng ilang pagkabigo at pagkakabahala sa kumpanya. Ngunit agad kong kinilala ang aking pagkakamali at agad na gumawa ng mga hakbang upang ito ay maayos. Naghanap ako ng tulong mula sa aking mga kasamahan at nagtrabaho kami ng sama-sama upang maibangon ang proyekto. Sa pamamagitan ng maayos na pagkakasunud-sunod at pagsasaayos ng mga numero, nakuha naming maayos ang mga isyu at natapos ang proyekto nang may matagumpay na resulta. Natuto ako mula sa aking pagkakamali at naging mas maingat at mas responsable sa aking mga gawain mula noon.”

Konklusyon

Sa paghahanda sa isang job interview, mahalaga na alamin mo ang mga karaniwang tanong na madalas na itatanong at maghanda ng mga pinakamahusay na mga sagot para sa mga ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito at paghahanda sa mga tamang sagot, magkakaroon ka ng kumpiyansa at maipapakita mo ang iyong kahusayan at kakayahan sa mga potensyal na employer.

Tandaan na magpakatotoo at maging totoo sa iyong mga sagot. Isang pagkakataon ito upang ipakita ang iyong personalidad, kasanayan, at karanasan sa pamamagitan ng isang malumanay at kumbinsido na paraan ng pagsasalita. Magpakumbaba at maging handa sa mga pagkakataong pagkakamali, at ipakita ang iyong kakayahan na matuto at bumangon mula sa mga ito.

Kaya’t sa susunod mong job interview, maghanda nang mabuti at ipakita ang iyong pinakamahusay na kakayahan. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda at kumpiyansa sa iyong sarili, malalampasan mo ang mga tanong ng job interview at magiging isang malaking hakbang patungo sa iyong tagumpay sa iyong karera.

Frequently Asked Questions (FAQs)

  1. Ano ang mga dapat kong iwasan sa isang job interview? Sa isang job interview, dapat mong iwasan ang pagiging labis na pabibo o arogante. Maging totoo at magpakumbaba sa iyong mga sagot. Iwasan din ang mga sagot na nagpapakita ng negatibong pagtingin sa iyong mga nakaraang employers o kasamahan sa trabaho.
  2. Mayroon bang mga tanong na hindi dapat sagutin sa isang job interview? Oo, may mga tanong na maaaring hindi dapat sagutin sa isang job interview. Ito ay mga personal na tanong na hindi may kinalaman sa iyong kakayahan sa trabaho o mga tanong na may kaugnayan sa iyong sibil o personal na buhay. Maaari mong i-decline ang mga tanong na ito nang maayos at may respeto.
  3. Paano ko maipapakita ang aking interes sa kumpanya sa isang job interview? Maaari mong ipakita ang iyong interes sa kumpanya sa pamamagitan ng paggawa ng malalim na pananaliksik tungkol sa kumpanya bago ang interview. Maaring banggitin ang mga kamakailang tagumpay o mga proyekto ng kumpanya na ikaw ay humanga. Magbigay rin ng mga konkretong dahilan kung bakit gusto mong maging bahagi ng kumpanya at kung paano ang iyong mga kasanayan at karanasan ay nag-uudyok sa iyo na mag-aplay sa kanila.
  4. Paano ko maipapakita ang aking propesyonalismo sa isang job interview? Upang maipakita ang iyong propesyonalismo sa isang job interview, mahalaga na magbihis nang maayos at magpakita ng respeto sa interviewer. Maging handa at maayos ang paghahanda sa mga tanong na maaaring itanong. Makipag-usap nang malinaw at magpakatotoo sa mga sagot mo. Patunayan ang iyong kasanayan at karanasan sa pamamagitan ng mga konkretong halimbawa at resulta ng iyong trabaho.
  5. Ano ang tamang paraan ng pag-handle ng mga tanong na hindi ko alam ang sagot? Kapag mayroong mga tanong na hindi mo alam ang eksaktong sagot, maaari kang maging bukas at matapat sa iyong mga sagot. Maaring sabihin na hindi mo alam ang eksaktong impormasyon, ngunit ipakita ang iyong kakayahan sa pag-aaral at pagsusuri. Maaari kang magbanggit na ikaw ay handang pag-aralan at subukan ang mga bagong konsepto at kasanayan. Ang pagiging bukas sa pagkatuto at pagbabago ay mahalaga sa isang propesyonal.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.