Paano Itama ang Mali sa Birth Certificate

Birth Certificate Error

Ang birth certificate ay isa sa mga pinakamahalagang dokumento na ibinibigay ng gobyerno. Hindi lamang ito pangunahing patunay ng iyong pagkakakilanlan, ngunit ito rin ay mahigpit na kinakailangan para sa aplikasyon ng Philippine passport, pag-enroll sa paaralan, aplikasyon sa trabaho, at halos lahat ng mahahalagang transaksyon na iyong gagawin sa buhay. Kaya’t tila nakakainis na … Read more

Paano Kumuha ng Birth Certificate: Isang Gabay

PSA Birth Certificate

May mga itinakda ng batas na awtorisado na mag-apply at tumanggap ng PSA Birth Certificate mula sa Philippine Statistics Authority (PSA) kung ikaw ay isa sa mga sumusunod: Kung ang may-ari ng birth certificate ay isang menor de edad pa, ang mga magulang o tagapag-alaga lamang ang pinapayagan na tumanggap o mag-autorisa para sa paghahatid … Read more