Paano Kumuha ng NBI Clearance na Walang ID at May Pagkakaiba sa Apelyido?

Reading Time - 3 minutes
Paano Kumuha ng NBI Clearance na Walang ID at May Pagkakaiba sa Apelyido

Pagwawasto ng Pagkakamali sa Apelyido sa mga Dokumento

Kung ang apelyido sa iyong voter’s certificate ay naiiba sa nakalagay sa iyong PSA birth certificate, maaari itong ituring na isang pagkakamali sa pag-encode na maaaring iwasto sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon para sa pagwawasto ng clerical error sa ilalim ng R.A. 9048. Ang petisyon ay dapat ihain sa lokal na tanggapan ng civil registry ng lungsod o munisipalidad kung saan naka-rehistro ang kapanganakan. Kabilang sa mga kinakailangang dokumento para sa pagwawasto ay ang certified machine copy ng birth record na naglalaman ng entry na kailangang iwasto at hindi bababa sa dalawang dokumento na magpapatunay sa pagwawasto, tulad ng baptismal certificate, voter’s affidavit, at iba pa.

Also Read: Paano Kumuha ng NBI Clearance: Gabay Para sa Mga Baguhan

Mga Kinakailangan sa Pagkuha ng NBI Clearance

Para sa pagkuha ng NBI Clearance, kinakailangan ng dalawang balidong government-issued IDs. Ang voter’s ID ay isa sa mga tinatanggap na valid IDs. Mahalaga na ang ID na ipapakita ay hindi peke o sira at malinaw ang teksto at larawan. Kung ang voter’s certificate lamang ang iyong ID at may pagkakaiba ito sa iyong birth certificate, maaaring kailanganin mo munang iwasto ang iyong mga dokumento upang magtugma ang mga ito.

Mga Hakbang sa Pagwawasto ng Apelyido

  1. Maghain ng petisyon sa lokal na tanggapan ng civil registry kung saan naka-rehistro ang iyong kapanganakan.
  2. Maghanda ng mga kinakailangang dokumento para sa pagwawasto, kabilang ang certified machine copy ng birth record at iba pang pampubliko o pribadong dokumento.
  3. Magbayad ng kaukulang filing fee na P1,000.00.

Mga Alternatibong ID para sa NBI Clearance

Kung hindi posible ang pagwawasto agad ng iyong mga dokumento, maaari mong isaalang-alang ang iba pang balidong IDs na tinatanggap sa pagkuha ng NBI Clearance, tulad ng Philippine Passport, Driver’s License, PRC License, SSS ID, GSIS UMID, Postal ID, School ID, TIN ID, Philhealth ID, Alien Certificate of Registration, Senior Citizen ID, at ang nakaraang kopya ng NBI Clearance.

Kahalagahan ng NBI Clearance

Ang NBI Clearance ay nagpapakita ng iyong katayuan sa lipunan at reputasyon, at nagpapatunay na wala kang nagawang anumang krimen o paglabag sa batas sa Pilipinas. Ang bisa ng NBI Clearance ay mula anim na buwan hanggang isang taon mula sa pagkakalabas nito.

Mga Paalala sa Pagkuha ng NBI Clearance

  • Hindi tinatanggap ang mga ID na hindi inisyu ng gobyerno, tulad ng company IDs at barangay clearance, para sa pagproseso ng NBI Clearance.
  • Kailangan din ng barangay certificate para sa mga first-time job seekers upang ma-waive ang bayad sa ilalim ng Republic Act 11261.
  • Hindi pinapayagan ang walk-in applicants; kailangan mag-apply online.
  • Magsuot ng maayos at disenteng damit sa araw ng iyong appointment sa NBI Clearance.

Konklusyon

Kung ang tanging ID na mayroon ka ay ang voter’s certificate na may ibang apelyido kumpara sa iyong birth certificate, maaaring kailanganin mo munang ayusin ang iyong mga dokumento bago mag-apply para sa NBI Clearance. Sundin ang mga hakbang sa pagwawasto ng apelyido at isaalang-alang ang paggamit ng iba pang balidong IDs kung kinakailangan. Tandaan na mahalaga ang pagkakaroon ng tamang dokumentasyon upang maiwasan ang anumang abala sa pagkuha ng NBI Clearance.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.